---

Хотел Ресторант Calua Хасково

---

Грамота

за принос в развитието на туризма на територията на Община Хасково